Ubezpieczenie OC – Lublin

Ubezpieczenie OC chroni osoby trzecie w czasie wypadku, a nie chroni sprawcy wypadku.Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania  ubezpieczenia OC.  Ubezpieczenie komunikacyjne OC (odpowiedzialności cywilnej) ma na celu wypłatę odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń osobie w nim pokrzywdzonej. Koszty jakie pokrywa ubezpieczony, dotyczą zarówno naprawy rozbitego samochodu (koszty przedmiotowe), jak i leczenie, hospitalizację oraz rehabilitację (koszty podmiotowe).

Pozostałe ubezpieczenia – AC, NNW, Assistance – są ubezpieczeniami dobrowolnymi.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych (NNW) wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego pozwala na wypłatę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu zarówno kierowcy jak i wszystkich pasażerów podróżującym pojazdem. Chroni nas również m.in podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy.

W razie wypadku, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, możemy liczyć na pomoc w zakresie holowania i usługi naprawy pojazdu, wykupując usługi Assistance. Ubezpieczeniem zabezpieczającym nasz pojazd m.in.przed kradzieżą, czy też innymi wypadkami jest ubezpieczenie AC (auto-casco).

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • Ubezpieczenie minicasco
 • Ubezpieczenie Moto-assistance
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą
 • Ubezpieczenia morskie, firm żeglugi śródlądowej
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
 • Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
 • Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego