Ubezpieczenie na życie – Lublin

Polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obejmuje wiele aspektów życia codziennego i zapewnia ochronę od rozmaitych ryzyk.

  • Indywidualny Program Inwestycyjny Strefa Zysku
  • Pewny Zysk - indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie
  • Spokój Najbliższych - indywidualne ubezpieczenie na życie
  • Uśmiech Dziecka - indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby
  • Grupowe ubezpieczenie na życie typ P
  • Indywidualne Konto Emerytalne w PZU Życie SA
  • Opieka Medyczna - indywidualne ubezpieczenie zdrowotne
  • Strefa Zdrowia – nowe ubezpieczenia dodatkowe w PZU Życie
  • Pewnym Krokiem - ubezpieczenie terminowe PZU