Ubezpieczenie firmy – Lublin

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpowiadasz za swoją firmę i troszczysz się o to, żeby wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Jednakże bez względu na to jak duża jest Twoja firma, każdego dnia ponosisz ryzyko. Dobrze jest więc posiadać ubezpieczenie które uchroni naszą firmę przed przykrymi konsekwencjami.

Objęte ubezpieczeniem może być m.in.:

  • obiekty budowlane, tj. budynki i budowle
  • maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi, wyposażenie
  • środki obrotowe, gotówka
  • mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi lub do sprzedaży komisowej
  • nakłady inwestycyjne
  • mienie prywatne pracowników
  • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia
  • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu.

Proponujemy również grupowe ubezpieczenie pracownicze.