Ubezpieczenie domu – Lublin

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być tylko mienie, przez które należy rozumieć własność i ogół praw majątkowych bądź też mogącą powstać odpowiedzialność cywilną ubezpieczającej się osoby. Ubezpieczenia te mogą dotyczyć zarówno mienia osób prawnych, jak i fizycznych.

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie notariuszy od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych
 • Ubezpieczenie Assistance Dom
 • Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych osób fizycznych
 • Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego
 • Ubezpieczenie maszyn
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie zwierząt
 • Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności
 • Ubezpieczenie pasiek
 • Ubezpieczenie upraw
 • Ubezpieczenie mieszkań
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
 • Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie Bezpieczne gospodarstwo
 • Ubezpieczenia morskie, firm żeglugi śródlądowej
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii
 • Ubezpieczenie drobiu
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 • Ubezpieczenie kompleksowe Bezpieczny Dom
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
 • Ubezpieczenia budowlano-montażowe
 • Ubezpieczenie posiadaczy bankowych kart płatniczych
 • Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego