Ubezpieczenia Lublin – Oferta


Ubezpieczenie samochodu - OC


Ubezpieczenie OC chroni osoby trzecie w czasie wypadku, a nie chroni sprawcy wypadku.Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie komunikacyjne OC (odpowiedzialności cywilnej) ma na celu wypłatę odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń osobie w nim pokrzywdzonej. Koszty jakie pokrywa ubezpieczony, dotyczą zarówno naprawy rozbitego samochodu (koszty przedmiotowe), jak i leczenie, hospitalizację oraz rehabilitację (koszty podmiotowe).

Więcej

Ubezpieczenie mieszkania lub domu


Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być tylko mienie, przez które należy rozumieć własność i ogół praw majątkowych bądź też mogącą powstać odpowiedzialność cywilną ubezpieczającej się osoby. Ubezpieczenia te mogą dotyczyć zarówno mienia osób prawnych, jak i fizycznych.

Więcej

Ubezpieczenie na życie


Polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obejmuje wiele aspektów życia codziennego i zapewnia ochronę od rozmaitych ryzyk.

Więcej

Ubezpieczenie dla firm


Odpowiadasz za swoją firmę i troszczysz się o to, żeby wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Jednakże bez względu na to jak duża jest Twoja firma, każdego dnia ponosisz ryzyko. Dobrze jest więc posiadać ubezpieczenie które uchroni naszą firmę przed przykrymi konsekwencjami.

Więcej