Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie dotyczy nie tylko osoby, która jest rzeczywiście ubezpieczana, ale również jej bliskich, a więc żony, męża, czy też dzieci. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak wypadki lub choroby wypłacane są odpowiednie kwoty pieniężne wynikające z ubezpieczenia. Wsparcie finansowe wypłacane jest osobie, której dotyczy ubezpieczenie, ale również w przypadku jej śmierci osobom jej bliskim. Ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki oraz inne losowe zdarzenia związane z ryzykiem życia codziennego.

22 sierpnia 2020

Na co zwrócić uwagę ubezpieczając się

Na Polskim rynku istnieje wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych, które oferują swoje polisy nie tylko kierowcom czy też przedsiębiorcom, ale również zwykłym osobom fizycznym. Oznacza to, że każdy […]
7 sierpnia 2020

Ubezpieczenie na życie – co wpływa na cenę

Ubezpieczenie na życie jest zdecydowanie ochroną dla nas samych na przyszłość. Ciężko jest przewidzieć co stanie się nawet w bliskiej przyszłości, gdyż los bywa nieprzewidywalny, a […]
29 maja 2020

Ubezpieczenie na życie – ubezpiecz się jak najszybciej

Ubezpieczenie na życie posiada jeden, najważniejszy cel, jakim jest zabezpieczenie finansowe bliskich osoby, która posiada ubezpieczenie i zmarła w wyniku wypadku lub choroby. Polisa daje poczucie […]
18 kwietnia 2020

Dlaczego warto się ubezpieczać – ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie jest jednym z wielu rodzajów ubezpieczeń, jednak w tym przypadku polisa dotyczy nie tylko Nas samych, ale także Naszych bliskich. Posiadanie ubezpieczenia pozwala […]